: : ระบบรับสมัครออนไลน์ : : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Testimonials
 

 

 


สถิติผู้เข้าชม
 
 
ประกาศ
 

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2560  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบภาคปฏิบัติ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง ผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับเป็นราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักงานราชการของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
 
 
   

 
 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น